Trykk her for å hente skjemaet
Klageskjema

Skjema hentes ved å trykke på bildet

Prosedyre

Trykk på bildet for mer informasjon

Trykk her for å hente skjemaet
Varslingsplakaten

Skjema hentes ved å trykke på bildet

KLAGESKJEMA

Dersom du mener at du ikke har fått de tjenester du har krav på i forhold til den tjenesten Atico as skal tilby, har du rett til å klage på dette. Ved å levere en klage, setter du fokus på produktet/tjenesten, samt kritikkverdige forhold i bedriften, og bidrar dermed til å gjøre Atico til en enda bedre bedrift.

 

 

 

 

 

PROSEDYRE FOR KLAGESKJEMA

Ved en klage leveres ferdig utfylt skjema til nærmeste leder. Dersom klagen gjelder denne lederen, skal en levere skjema til daglig leder. Husk å ta kopi av alle dokumenter som blir levert. Dersom du ikke kan benytte deg av skjemaet, kan klagen fremmes muntlig.  Du vil da få hjelp til å fylle ut klageskjemaet. Anonyme klager behandles ikke.

 

 

 

 

 

 

 

VARSLINGSPLAKATEN

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, interne regler og instrukser eller brudd på etiske retningslinjer.

 

DIV SKJEMAER

Etiske retningslinjer

Søknad om permisjon