Meningsfull hverdag - økt livskvalitet


Atico as kan tilby varierte og meningsfylte arbeidsoppgaver for mennesker med ulike behov for arbeidstilpassing og arbeidspraksis. Verdsatt sosial rolle står sentralt i bedriftens ideologi. Vi arbeider målbevisst med å sette mennesker inn i attraktive roller med arbeidsoppgaver lokalsamfunnet har bruk for, og som er meningsfylte og verdsatt.

Norges eneste som produserer "Skulpturtesten (Kvebæk  terapi trefigurer)

  Like vår facebook side.

Våre produkter og tjenester

Vi kan tilby tørr bjørkeved, bilpleie, pakking og montering, samt møbler og innredninger i furu og overflatebehandler disse etter ditt ønske. De forskjellige overflatebehandlingene er lakk, syrebeising, slitasjemaling eller patinering. Vi tilbyr også catering, selskapsmat, snitter og "ta med hjem middag" fra SolungMat.

Les mer om hva vi tilbyr

Arbeidsmarkedstiltak

Atico as består i dag av 3 tiltak, VTA (varig tilrettelagt arbeid, tidligere ASVO), Aktivitetsplikt og APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet). Vi skal bidra til at yrkeshemmede og personer med yrkesmessige usikre forutsetninger får personlig og økt livskvalitet gjennom en meningsfull hverdag med arbeid.